Türkçe

  • Ana Sayfa -
  • Eğitimimiz -
  • Temel Dersler -
  • Türkçe

"Ataçağ Koleji"nde ki Türkçe Dersinde dinleme, anlama, konuşma, yazma becerilerinin kazandırılması ve bu becerilerin alışkanlığa dönüştürülmesi sağlanmaktadır.

 
Düşünen, Araştıran, Soran, Eleştiren, Değerlendiren ve Analiz Eden bireyler yetiştirmek amacıyla;
 
  • Anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme,
  • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma,
     
  • Kendini ifade etme, iletişim kurma, arkadaşlarıyla iş birliği yapma, tartışma, problem çözme, ortak karar verme ve girişimcilik gibi çeşitli zihinsel ve üst düzey becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
 
  Türkçe öğretimi;
sadece dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerilerin geliştirilmesi değil, aynı zamanda metinler arası düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, ilişki kurma, eleştirel, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri de geliştirme olarak anlaşılmaktadır. Böylece Türkçe öğretiminde öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirme ön plana çıkmaktadır.
Bilgi Formu