Satranç

Satranç iki kişi arasında oynanan bir akıl oyunudur. Birbirinden farklı 6 figürden oluşan 16 beyaz 16 siyah 32 satranç taşı ile oynanır. 64 karelik bir satranç altlığı ile üzerinde taktik ve strateji geliştirerek oynanan bir spordur.
 
Satranç eğitimi, öğrencinin konsantrasyon - öngörü - analiz etme - doğru karar verme ve uygulama - hatayı kabul etme ve telafisini üretme gibi kişisel özelliklerini ilerletirken, öğrencinin fotoğrafik belleğinin de gelişmesini sağlar.

"Satranç tahtası insan zihninin jimnastik salonudur.''
Pascal
 
 
Neden Satranç?

 •     Planlı hareket etmeyi öğretir.
 •     Kendine güven duygusu aşılar.
 •     Durum ve olayların çözümüne yönelik yeni stratejiler geliştirmesini sağlatır.
 •     Bir konu üzerine yoğunlaşmayı güçlendirir.
 •     Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, öğrencileri ezberci zihniyetten arındırır.
 •     Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı, düşünme becerilerini geliştirerek ve çok yönlü düşünebilen hale getirir.
 •     Gerektiğinde kısa zamanda olabildiğince en doğru kararı verebilmeye yardımcı olur.
 •     Her durumda ve şartta kendisine ve başkalarına saygı duyan ve bunu davranışlarıyla gösterebilen, kendi ilgili ve yeteneklerinin farkında olmasını sağlar.
 •     Rekabeti sağlar. Rekabet ilgiyi arttırır, zihinsel dikkati yükseltir, yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır
 •     Oynamak üzerine kurulmuş bir öğrenme ortamı, öğrencilerin öğrenmek üzerine olan tutumları üzerinde pozitif etki yaratır.
 •     Araştırma becerisi, karar verme becerisi, dikkat becerisi, yaratıcı problem çözme, risk alma, kendi kendini yönetme becerileri ve empati duygusunu geliştirir.
Bilgi Formu