FEN DENEY KULÜBÜ

FEN DENEY KULÜBÜ

Fen Deney Kulübünün genel amacı Türk Milli Eğitimi`nin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak kendini anlayabilen, ifade edebilen, yeteneklerini geliştiren bu yeteneklerini toplum yararına kullanabilen sorumluluk sahibi paylaşımcı bireyler yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda kulübümüz;  Araştıran, sorgulayan ve inceleyen, Dünyaya bilim adamı gözü ile bakabilen, Günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmede Fen Bilimlerini kullanabilen, Kişisel becerilerinin ve bireysel zekâsının ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturan, Problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştiren, Sorunlar karşısında yılmayan ve çözüm üretebilen, Deney-gözlem ve diğer sayısal metotlarla araştırma duygusunu geliştiren, Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini kurabilen, Pozitif ve analitik düşünebilen, yorum, analiz ve sentez yapabilen öğrenciler yetiştirilmesini amaçlamıştır. Okulumuzda Fen Deney Kulübü haftada iki ders saati laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Fen Deney Kulübünde yer alan öğrencilerimiz bilim ve teknoloji sevgisini kazanarak, bilim ve teknolojinin hayatımızın bir parçası olduğunu deneylerle öğrenirler, öğrencilerimizin bilimsel düşünmelerini sağlanarak kabiliyetleri ortaya çıkarılır, öğrencilerimizin varlıklar ve olaylar arasındaki sebep – sonuç ilişkilerini kurabilme gücü geliştirilir. Ayrıca öğrencilerimiz günümüzde bilim alanında yapılan gelişmeleri takip eder. Öğrencilerimiz bilimsel olaylara olan ilgilerini deneylerle desteklemekte ve yeni bilgileri yapılandırma becerileri kazanmaktadır. Yaparak yaşayarak öğrenmenin keyfine varan öğrencilerimiz denenmeye değer deneylerle her hafta kulübümüzde buluşmaktadır.

Bilgi Formu