DOĞA VE İNSAN KULÜBÜ

DOĞA VE İNSAN KULÜBÜ

Doğa-çevre-insan ilişkilerindeki olması gereken dengenin gözetilerek insanların daha sağlıklı bir beden ve ruh yapısına kavuşmasına, bu bağlamda da onların dağcılık ve çeşitli doğa sporlarına katılmasına katkı sağlamak; bu amaca ulaşmak ve sürdürülebilir kılmak için doğa ve çevremizin ekolojik bütünlüğü ve biyolojik çeşitliliği, dağ ve doğa sporlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında araştırmalar yapmak, koruyucu, tanıtıcı ve eğitici çalışmalar yapmak.

Bilgi Formu