DEĞERLERİMLE VARIM

  • Ana Sayfa -
  • Etwinning -
  • DEĞERLERİMLE VARIM

DEĞERLERİMLE VARIM

PROJE HAKKINDA

Okullarımız sadece akademik eğitimin verildiği yerler değil, aynı zamanda öğrencilerin ahlaki gelişimine katkı sağlayan, değerlerimizi gelecek nesillere aktaran kurumlardır. Çocukların evrensel değerleri benimsemesi ve yaşama biçimi haline getirmesi değerler eğitimi ile mümkündür. Projemizde her ay farklı bir değer üzerine etkinlikler yapacağız. Öğrencilerimizle yaptığımız bu çalışmalarla milli ve manevi değerlerimiz üzerinde farkındalık oluşturmaya çalışacağız.

HEDEFLER

Değerlerimiz ile ilgili yapacağımız etkinliklerle, öğrencilerde farkındalık artırmak.
Milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak öğrenciler yetiştirmek.
Öğrencilerimiz e değerlerimizi kavratmak.
Proje kapsamında yapılacak grup çalışmalarıyla, öğrencilerimize işbirliği yapabilme becerisi kazandırmak.
Web 2.0 araçlarını aktif kullanmayı öğretmek ve yaratıcı düşünme becerisi kazandırmak

BEKLENEN SONUÇLAR

Proje sonunda öğrencilerimizde değerlerimiz noktası da farkındalık oluşturacak ve bu değerleri yaşam biçimi haline getireceğiz.

Teknolojiyi faydalı biçimde kullanan, işbirliği, yaratıcılık gibi becerileri kazanmış bireyler yetiştireceğiz.

Öğrencilerin ahlaki ve kişilik özelliklerinin geliştirilmesi için değerlerimizi yaşatmak ve

Devamını sağlamak.

Değerlerimizi çocuklarımıza doğru bir şekilde kavratmak projemizden beklediğimiz sonuçlardır.

 

          LOGOLARIMIZ                                                                AFİŞLERİMİZ

                                                  
PROJE PANOMUZ

PROJE ÇALIŞMALARIMIZ

          

 

 

PROJE İLE İLGİLİ SEMİNER

Bilgi Formu